ADDYSG

 

 


ADDYSG

 

 

 

Mae Byd Begw yn becyn addysg trawsgwricwlaidd i ddisgyblion cyfnod allweddol 1 a 2. Mae’r pecyn addysg yn seiliedig ar y gyfrol Te yn y Grug gan Kate Roberts, ac yn trafod pob agwedd o fywyd ar dyddyn ar droad yr ugeinfed ganrif, a hynny trwy lygaid ifanc a sylwgar Begw.

Mae Cae’r Gors yn gyrchfan delfrydol i ddisgyblion o bob oed ac ymdrechwn i gynnig profiad o safon i’n holl ymwelwyr.


Ewch draw i'r dudalen Ysgolion i gael gwybodaeth am unrhyw weithdai fydd yn cael eu cynnal yng Nghae’r Gors yn ystod y flwyddyn addysgol.

Yn yr adran yma:

Rhwydweithiau Cymdeithasol:

Facebook
Twitter