GWIRFODDOLI

 

 


GWIRFODDOLI


Mae’r Cyfeillion yn gymdeithas o bobl frwd sy’n cefnogi Canolfan Dreftadaeth Kate Roberts, boed hynny mewn gair neu weithred.

Os hoffech chi fod yn Gyfaill mi gewch:

• gylchlythyr a fydd yn eich hysbysu o holl weithgareddau’r Ganolfan;

• gwahoddiadau i ddigwyddiadau arbennig;

• y cyfle i ymuno â grŵp gwirfoddoli’r Ganolfan.

Does dim rhaid talu i fod yn Gyfaill ac rydym yn awyddus i ddenu aelodau newydd.

Os hoffech chi ymuno â’r Cyfeillion, llenwch y Ffurflen Ymaelodi ar-lein os gwelwch yn dda:

Yn yr adran yma:

Rhwydweithiau Cymdeithasol:

Facebook
Twitter