NEWYDDION

 

 

NEWYDDION

 

 

Gweithgareddau Cae’r Gors yn yr Eisteddfod

Dydd Llun 5ed
Bore - sesiwn i blant. Creu doliau peg, lliwio, gwisgo fyny.
P’nawn - lansiad blog newydd Llechen Lan 3.00yp
Stondin Cadw (511-513)
12-12.30 - Sesiwn holi ar Stondin Barddas

Dydd Mercher 7fed
Darlith Flynyddol Cae’r Gors -
Hywel Gee - Yr Etfifedd Coll, gan Maldwyn Thomas
Pabell Cymdeithasau 2, 4.30yp

Dydd Sadwrn 10fed
11.00yb - sesiwn stori a lliwio i blant
Stondin Cadw (511-513)
2.00-3.00yp - sesiwn hel atgofion anffurfiol a phaned o De Grug neu De Chwarelwr
Pafiliwn Cyngor Sir Ddinbych

Nos Fawrth-Nos Wener
Stondin Nwyddau
Theatr Twm o’r Nant

Digwyddiadau eraill perthnasol

Nos Fawrth 6ed i nos Wener 9fed
Dramau Theatr Bara Caws – 'Cyfaill a Te yn y Grug'.
Theatr Twm o'r Nant

Dydd Mercher 7fed
Darlith Cymdeithas Hanes Sir Ddinbych, Yr Athro Jerry Hunter yn trafod gwaith llenyddol Kate Roberts
Pabell Cymdeithasau 2, 11.30yb

Dydd Sadwrn 10fed
Theatr Bara Caws yn cyflwyno 'Annwyl Kate, Annwyl Saunders' efo John Ogwen a Maureen Rhys
Y Babell Lên, 12.45

Am fersiwn PDF - cliciwch yma

------------------------------------------------------------------------------------

Darlithoedd Cae'r Gors, Eisteddfod 2012

Pabell Prifysgol Bangor
Eisteddfod Genedlaethol Bro Morgannwg
10 y.b. tan 12 y.p. dydd Gwener 10 Awst

Canolfan Dreftadaeth Kate Roberts, Cae’r Gors yn cyflwyno:
Ymchwil Newydd:
Kate a Dyffryn Nantlle
‘Cymraeg y Ciari-dyms: chwilio am y gwirionedd ynghylch sefyllfa'r iaith yn hen ardal Kate’
Gwenllian Williams
‘Kate Roberts a’r Ddrama - codi’r llen’
Diane Jones

- cliciwch yma

------------------------------------------------------------------------------------

ALAN LLWYD

alan llwyd

Alan Llwyd yn trafod ei gofiant i Kate Roberts.

Cafwyd noson hynod lwyddiannus yng Nghapel y Groes, Penygroes.

Hawliodd y noson dudalen flaen Y Cymro hyd yn oed!

Yn y llun o'r chwith: Bethan Jones Parry, Diane Jones (trefnydd y noson), Gwenllian Mair Williams (Ysgrifenyddes Cae'r Gors), Alan Llwyd, a Karen Owen.

------------------------------------------------------------------------------------

Kate Roberts a’r Traddodiad Llechi yng Ngogledd Cymru yng nghwmni Jerry Hunter
Dydd Sadwrn, 12 Mai 2012.
Pris: £7
Nifer cyfyngedig, felly ceisiwch docyn nawr!
Rhagor o wybodaeth - cliciwch yma

------------------------------------------------------------------------------------

RAFFL FAWR CAE'R GORS

megan a'r cwilt megan a'r cwilt


Prif Wobr: Cwilt gan Ms Megan Williams, Trefor
Dwy fan wobr: Llun mewn ffram a Chrys-T
Tocynnau ar werth yma yng Nghanolfan Dreftadaeth Kate Roberts

------------------------------------------------------------------------------------

Alan Llwyd yn trafod ei gofiant i Kate Roberts
Nos Lun 23 Ebrill am 7 o'r gloch
Capel y Groes, Pen-y-groes
Pris mynediad £3
Croeso i bawb!

------------------------------------------------------------------------------------

Dewi Tomos

Gyda thristwch y clywyd am farwolaeth Dewi Tomos, a fu'n asgwrn cefn i Ganolfan Treftadaeth Cae'r Gors o'r cychwyn cyntaf - mwy

------------------------------------------------------------------------------------

Darlith Flynyddol Cae'r Gors 2011

poster

Cae'r Gors Cyn Kate

gan Mair Lloyd Davies

Nos Fercher Hydref 19 - 6:30yh

yng Nghae'r Gors

------------------------------------------------------------------------------------

Diwrnod Fictorianaidd

poster

Dydd Llun Gwyl y Banc

29:08:11

10:00yb - 4:00 y.h.

------------------------------------------------------------------------------------

Gwersi Cynganeddu gyda Karen Owen

poster cynganeddu

10 gwers Gynganeddu

Cychwyn Medi 5ed 2011

Bob Nos Lun am 8yh

------------------------------------------------------------------------------------

Eisteddfod Genedlaethol 2011

Ymddiheurwn na fydd Cae'r Gors ar agor i'r cyhoedd rhwng 29 o Orffennaf hyd at 6ed o Awst. Bydd staff y Ganolfan yn cynnal stondin yn Eisteddfod Genedlaethol Wrecsam drwy'r wythnos, felly ymunwch a ni yno.

Darlith Flynyddol Cae'r Gors yn Eisteddfod Genedlaethol Wrecsam 2011 gan Mair Lloyd Davies, ym Mhabell Prifysgol Bangor, dydd Llun 1af o Awst am 1.00yh - am fwy o wybodaeth, cliciwch yma

digwyddiadau eisteddfod 2011

Cliciwch yma i weld ddigwyddiaddau Cae'r Gors yn ystod Eisteddfod Wrecsam eleni.


Cofiwch alw draw i'r stondin, mae croeso mawr i bawb.


------------------------------------------------------------------------------------


Hwyl Haf Fictorianaidd

Cae’r Gors, Canolfan Dreftadaeth Kate Roberts

Dydd sadwrn, Gorffennaf 16, Yn yn cychwyn am 2.00

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth

------------------------------------------------------------------------------------

Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol Cae'r Gors

Mae Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol Cae'r Gors wedi'i ail drefnu erbyn nos Fercher, 25 o Fai 2011 am 7.00 o'r gloch yng Nghae'r Gors.------------------------------------------------------------------------------------

ORIAU AGOR Y GANOLFAN EBRILL - MAI 2011

DYDD LLUN - AR GAU

DYDD MAWRTH - GWENER 10.00 - 4.00

GWYLIAU PASG - ORIAU ARFEROL + DYDD SADWRN & SUL / GWYLIAU BANC 1.00 - 4.00

SADWRN & SUL - AR GAU DRWY MIS MAI OS NAD OES GWEITHGAREDD

DYDD GWENER EBRILL 29 - AR GAU

------------------------------------------------------------------------------------


OPENING HOURS APRIL - MAY 2011

MONDAY - CLOSED

TUESDAY - FRIDAY 10.00 - 4.00

EASTER HOLIDAYS - USUAL OPENING HOURS + SATURDAY & SUNDAY / BANK HOLIDAYS 1.00 - 4.00

SATURDAY & SUNDAY - CLOSED DURING MAY UNLESS SPECIFIED

FRIDAY 29th APRIL - CLOSED

------------------------------------------------------------------------------------


Dewch i ddathlu Pasg Traddodiadol Cae'r Gors, Drwy Gwyliau Pasg 19 - 30 Ebrill 2011

------------------------------------------------------------------------------------


Cylch Ti a Fi Cae'r Gors

Cyfle i rieni / gwarchodwyr ddod ynghyd i fwynhau amser gyda'u plant a chymdeithasu gydag eraill dros baned.

Dydd Gwener Ebrill 1af yng Nghae'r Gors am 2 y p'nawn.

Croeso cynnes i bawb.

Cylch Ti a Fi

 

Yn yr adran yma:

Rhwydweithiau Cymdeithasol:

Facebook
Twitter