PECYN ADDYSG CA1 a CA2 - BYD BEGW

 

 

 

PECYN ADDYSG CA1 a CA2 - BYD BEGW

 

 

Byd Begw - Pecyn Hanes i Ysgolion CA1 a 2 gan Eryl Thomas

Beth am fentro i fyd Begw, un o gymeiriadau enwocaf Kate Roberts?

Dyma gyfres o ddeg stori diddorol a gweithgareddau ymestynnol yn trafod pob agwedd o fywyd plentyn ar droad yr ugeinfed ganrif.

Mae pecyn o wrthrychau, dillad a chreiriau perthnasol yn cydfynd â’r straeon a’r gweithgareddau cyffrous hyn. Caiff y disgyblion brofiad byw o’r cyfnod, a bydd yn rhan dda ar gyfer unrhyw arddangosfa yn yr ysgol. 

Cliciwch yma i gael rhagflas o’r pecyn.

 

 

Yn yr adran yma:

Rhwydweithiau Cymdeithasol:

Facebook
Twitter